onsdag 2 april 2008

Exjobbsförslag

Hej,
Rebecka Törnqvist (sångerskan) har kontaktat mig och frågat om jag känner till några medieteknikstudenter som är duktiga både på webbteknik och webbdesign, och som skulle vara intresserade av att göra ett exjobb som går ut på att tillsammans med hennes "team" utforma en ny hemsida åt henne. Det i sig uppnår ju inte "exjobbshöjd", men vi pratade vidare och kom fram till att en intressant aspekt kunde vara en att göra detta i kombination med att utvärdera olika former av Content Management Systems (såsom drupal, joomla mm), och se hur väl dessa kan uppfylla de krav de har i form av designmöjligheter och funktionalitet. Ur deras synvinkel är det nämligen önskvärt att det ska vara enkelt för dem själva och andra att uppdatera innehållet framöver, och göra den mer "levande", och alltså är specialhack inte så bra. Specen är alltså inte färdig, men något i den stilen kan nog funka.

Jag har lovat agera mellanhand, så om ni är intresserade maila först till mig. Hon ville, på min inrådan, att ni även skulle lämna med några länkar till arbetsprover på eventuella webbplatser ni designat, så de får en känsla av era designmässiga och tekniska kompetenser. Skriv även med en liten beskrivning av er själva, erfarenheter inom webbdesign och varför ni skulle vara intresserade av just detta exjobb. De är angelägna om att komma igång så snart som möjligt, så maila mig snarast. Absolut senast deadline är fredag nästa vecka (11/4), om de inte fått tag på någon tills dess hittar de någon annan. Maila dock helst så snart som möjligt, de väntar inte nödvändigtvis till deadline ifall det kommer in en intressant ansökan tidigare.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2033: Interaktiv Medieteknik.

Inga kommentarer: