onsdag 2 april 2008

Exjobbsförslag

Hej,
Rebecka Törnqvist (sångerskan) har kontaktat mig och frågat om jag känner till några medieteknikstudenter som är duktiga både på webbteknik och webbdesign, och som skulle vara intresserade av att göra ett exjobb som går ut på att tillsammans med hennes "team" utforma en ny hemsida åt henne. Det i sig uppnår ju inte "exjobbshöjd", men vi pratade vidare och kom fram till att en intressant aspekt kunde vara en att göra detta i kombination med att utvärdera olika former av Content Management Systems (såsom drupal, joomla mm), och se hur väl dessa kan uppfylla de krav de har i form av designmöjligheter och funktionalitet. Ur deras synvinkel är det nämligen önskvärt att det ska vara enkelt för dem själva och andra att uppdatera innehållet framöver, och göra den mer "levande", och alltså är specialhack inte så bra. Specen är alltså inte färdig, men något i den stilen kan nog funka.

Jag har lovat agera mellanhand, så om ni är intresserade maila först till mig. Hon ville, på min inrådan, att ni även skulle lämna med några länkar till arbetsprover på eventuella webbplatser ni designat, så de får en känsla av era designmässiga och tekniska kompetenser. Skriv även med en liten beskrivning av er själva, erfarenheter inom webbdesign och varför ni skulle vara intresserade av just detta exjobb. De är angelägna om att komma igång så snart som möjligt, så maila mig snarast. Absolut senast deadline är fredag nästa vecka (11/4), om de inte fått tag på någon tills dess hittar de någon annan. Maila dock helst så snart som möjligt, de väntar inte nödvändigtvis till deadline ifall det kommer in en intressant ansökan tidigare.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2033: Interaktiv Medieteknik.

tisdag 26 februari 2008

inginger07: Extraknäck med webbsidejobb

Hej,
jag har fått en förfrågan om jag känner någon student som är intresserad av att extraknäcka med att göra en webbplats åt Stockholm Living Lab. Både estetisk och teknisk kompetens behövs. Jag vet inte riktigt omfattning. Jag tror det är en väldigt bra möjlighet att få kontakter och en bra referens.

Om ni är intresserade kontakta P-O på adressen nedan, och lämna gärna med något "arbetsprov" på någon webbplats du/ni gjort tidigare.

Mvh Björn

==========


per-olof.sjoberg@kista.com

P-O Sjöberg

070-5190491

Kista Science City, Arenan för Digitala Tjänster

Stockholm Living Lab är fokuserat på användardriven utveckling av ICT tjänster över både mobila och fasta bredbandsnät. ICT tjänster över bredbandsnät är ett mycket viktigt område där Sverige och Stockholmsregionen har möjlighet att ta en ledning. Här finns alla förutsättningar för att det verkligen skall ta fart.

Stockholm Living Lab skapar en plats där den offentliga verksamheten, industrin och forskningen i samverkan med användare får till stånd nya tjänster. Inte minst viktiga är de små och medelstora företagen som står för innovationer och nya möjligheter till ICT tjänster. Flera företag och institut kommer att ges möjlighet att ansluta sig till Stockholm Living Lab.
Just nu ingår Ericsson, TeliaSonera, Stockholms Stad, Stockholm Läns Landsting, KTH Centre for Sustainable Communications, SICS, Interactive Institute, Acreo och Kista Science City.

Stockholm Living Lab möjliggör för företag och institut att genom tillgång till relevanta användargrupper och effektiva metoder utveckla nya effektiva ICT-tjänster. Dessutom visar Stockholm Living Lab upp tjänster på ett antal platser i Stockholmsområdet, bl.a. på KTH och i Kista Mobile and Broadband Showroom.

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2033: Interaktiv Medieteknik.

torsdag 10 januari 2008

inginter07: Sista chansen att svara på kursenkät

Hej!
Idag är sista chansen att svara på kursenkäten i interaktiv-medieteknikkursen. Det ger en bonuspoäng. Den återfinns i PingPong, under "Enkäter".

Mvh Björn