måndag 29 oktober 2007

inginter07: ett tillägg

Just ja, ett tillägg. Om intresse finns tänkte jag efter föreläsningen följa med de som vill till Loftet för att ge lite starthjälp med första laborationen. Det brukar alltid vara lite kontostrul och liknande för vissa, som kan vara bra att fixa. Jag måste dock gå 16.00.

mvh Björn


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2033: Interaktiv Medieteknik.

inginter07: Välkomna till kursen DM2033 Interaktiv Medieteknik

Hej,
jag heter Björn Hedin och kommer vara ansvarig för kurs 2D2033 Interaktiv Medieteknik som börjar i morgon tisdag klockan 13.15 i sal D34. För de som så önskar ger kursen möjlighet till lite annorlunda studier än normalt, då föreläsningarna redan nu finns upplagda via förinspelade "Enhanced Podcasts", dvs synkroniserade bilder och ljud där det går att navigera fram och tillbaka mellan bilderna och höra tillhörande ljud. Vanliga föreläsningar kommer dock hållas på traditionellt sätt för de som så önskar.

Till min hjälp har jag mina två assistenter Anna och Matts som kommer närvara på de handledningstillfällen som finns, och som kommer vara behjälpliga med att svara på frågor via diskussionsforum i PingPong. Själv kommer jag vara närvarande på vissa, men inte alla, labbtillfällen men också hjälpa till och svara på frågor via PingPong, mail och annat.

De laborationstillfällen som finns i schemat är alltså endast handledningstillfällen där ni kan få hjälp med laborationsuppgifterna och projektet. Det kommer inte ske någon genomgång på labbtillfällena, och det är heller inte obligatoriskt att närvara. Däremot är det obligatoriskt att göra (de obligatoriska) laborationerna. Räkna med att göra huvuddelen av laborationerna och projektet på egen, icke-schemalagd tid. Laborationerna är självförklarande och det går att göra dem redan nu. Förra året var det flera studenter inte var närvarande på varken föreläsningar eller laborationer utan gjort allt hemifrån på egen tid, och ändå fick betyg 5. Nästan alla fick även godkänt på kursen förra året, och gav systemet mycket gott betyg i kursutvärderingen.

Vilket betyg man ska få bestämmer man själv. Om man gör alla obligatoriska laborationer och projektet i tid får man betyg E. Gör man diverse utvidgningar av laborationerna, extralaborationer samt utökat projekt höjer man sitt betyg.

Slutligen, kursens hemsida där allt finns mer utförligt beskrivet finns på http://xml3.nada.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM2033/inginter07/

Läs all information på dessa sidor, så du inte missar något viktigt. Notera särskilt att första deadline är redan på måndag nästa vecka (vilket syns på schemat åtkomligt från kurshemsidan). Annan viktig information finns också i PingPong.

Det är väldigt bra om ni har möjlighet att närvara vid det första tillfället, då jag går igenom upplägget.

Så, det får vara allt för i dag (i natt), vi ses om 18 timmar!

Mvh Björn Hedin, kursansvarig

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2033: Interaktiv Medieteknik.